Spädbarns utveckling – En guide för nyblivna föräldrar

Utvecklingsmässiga milstolpar

Färdigheter som att ta ett första steg, le för första gången och vinka “hej då” kallas utvecklingsmilstolpar. Utvecklingsmässiga milstolpar är saker som de flesta barn kan göra vid en viss ålder. Barn når milstolpar i hur de leker, lär sig, talar, beter sig och rör sig (som att krypa, gå eller hoppa).

Under det första året lär sig barn att fokusera sin syn, nå ut, utforska och lära sig om de saker som finns runt dem. Kognitiv utveckling innebär inlärningsprocessen för minne, språk, tänkande och resonemang. Att lära sig språk är mer än att göra ljud (“babbel”). Att lyssna, förstå och känna till namn på människor och saker är alla en del av språkutvecklingen. Under detta stadium utvecklar barn också band av kärlek och förtroende med sina föräldrar och andra som en del av social och känslomässig utveckling. Hur föräldrar kramar, håller och leker med sitt barn kommer att lägga grunden för hur de kommer att interagera med dem och andra.

Barnsäkerhet först

När ett barn blir en del av din familj är det dags att se till att ditt hem är en säker plats. Se dig omkring i ditt hem efter saker som kan vara farliga för ditt barn. Som förälder är det ditt jobb att se till att du skapar ett tryggt hem för ditt barn. Det är också viktigt att du vidtar nödvändiga åtgärder för att se till att du är mentalt och känslomässigt redo för ditt nya barn. Här är några tips för att hålla ditt barn säkert:

  • Skaka inte ditt barn någonsin! Spädbarn har mycket svaga nackmuskler som ännu inte kan stödja sina huvuden. Om du skakar ditt barn kan du skada barnets hjärna och nacke eller till och med orsaka barnets död.
  • Skydda ditt barn och din familj sekundär rökning. Låt ingen röka i ditt hem!
  • Placera ditt barn i en bakåtvänd bilbarnstol i baksätet medan barnet åker i en bil. Läs mer på tryggtbarn.se för mer information om bra bakåtvända bilbarnstolar och bästa babyskydden .
  • Förhindra att ditt barn kvävs genom att skära barnets mat i små bitar. Låt barnet inte heller leka med små leksaker och andra saker som kan vara lätta för barnet att svälja.
  • Låt inte ditt barn leka med något som kan täcka för dennes ansikte.
  • Bär aldrig med dig heta vätskor eller mat i närheten av ditt barn eller när du håller barnet.
  • Vacciner (sprutor) är viktiga för att skydda ditt barns hälsa och säkerhet. Eftersom barn kan få allvarliga sjukdomar är det viktigt att ditt barn får rätt sprutor vid rätt tidpunkt. Tala med ditt barns läkare för att se till att ditt barn är uppdaterat om sina vaccinationer.

 

Barnets kroppsliga utveckling

  • Mata ditt barn långsamt och tålmodigt, uppmuntra ditt barn att prova nya smaker men utan tvång och titta noga för att se om barnet fortfarande är hungrigt.
  • Håll ditt barn aktivt. Barnet kanske inte kan springa och leka som de “stora barnen” ännu, men det finns mycket barnet kan göra för att hålla sina små armar och ben i rörelse hela dagen. Att komma ner på golvet för att röra sig hjälper ditt barn att bli starkt, lära sig och utforska.
  • Se till att ditt barn får den rekommenderade mängden sömn varje natt: För spädbarn i åldern 4-12 månader rekommenderas 12-16 timmars total sömn per dygn.