Hjälper ett schlatterband mot schlatterknä?

Hjälper ett schlatterband mot schlatterknä?

Knäsmärta är ett av de vanligaste klagomålen bland idrottare och aktiva personer. När det gäller knäskador finns det många orsaker som kan leda till smärta och obehag. Ett särskilt tillstånd, känt som Osgood-Schlatters sjukdom (OSD), är en typ av knäskada som kan vara särskilt smärtsam. Den goda nyheten är att det finns vissa förebyggande åtgärder som du kan vidta för att minska risken för att drabbas av ett OSD-utbrott. I den här artikeln ska vi undersöka om det hjälper att bära ett schlatterband för att förebygga knäskador. 

Vad är Osgood-Schlatters sjukdom? 

Osgood-Schlatters sjukdom (OSD) är en överbelastningsskada som orsakas av upprepad belastning på knäskålen och omgivande muskler och senor. Den drabbar vanligtvis barn mellan 10 och 15 år som fortfarande växer snabbt, men den kan också drabba vuxna som ägnar sig åt tung fysisk aktivitet som löpning eller hoppsport. Symtom på schlatterknä är bl.a. svullnad, ömhet och smärta i området runt knäskålen när tryck utövas. Om det inte behandlas kan OSD orsaka långsiktiga problem med rörlighet och flexibilitet. 

Vad är ett schlatterband? 

Ett schlatterband (även känt som ett elastiskt band för knäet) är en anordning som bärs runt knäskålen och som hjälper till att ge stöd åt dem som lider av OSD eller andra knäskador orsakade av upprepad belastning eller överanvändning. Bandet fungerar genom att applicera ett riktat tryck på det drabbade området, vilket bidrar till att minska inflammation samtidigt som det ger ytterligare stabilitet åt själva leden. Det hjälper också till att begränsa rörelseomfånget för att minska stressen på leden samtidigt som det tillåter fullt rörelseomfång under aktiviteter som löpning eller hoppande sport. Detta gör det möjligt för idrottare att fortsätta utöva sin valda sport utan rädsla för att förvärra sitt tillstånd ytterligare. 

Hjälper det till att förebygga skador om man bär ett sklatterband? 

Kort sagt – ja! Forskning har visat att bärande av ett schlatterband avsevärt minskar smärta i samband med OSD samtidigt som det ger ytterligare stöd för svaga eller skadade leder på grund av överanvändning eller skador på grund av upprepad belastning. Även om det inte finns några bevis som tyder på att bärandet av ett schlatterband helt och hållet kan förebygga OSD, ger det en välbehövlig lindring av obekväma symtom i samband med detta tillstånd samtidigt som det främjar hälsosamma rörelsemönster samt förbättrad rörlighet och flexibilitet i själva leden. Att bära ett schlatterband kan dessutom bidra till att påskynda återhämtningstiden för dem som redan har drabbats av ett OSD-utbrott eller andra knäskador på grund av överanvändning eller skador på grund av upprepad belastning eftersom det ger riktat stöd där det behövs som mest utan att begränsa det totala rörelseomfånget för mycket under fysisk aktivitet. På https://schlatterband.se/ kan du läsa mer om detta ämne, så ta en titt för att hitta all viktig information.

Slutsats

Sammantaget tyder forskningen på att bärandet av ett schlatterband kan bidra till att minska smärta i samband med Osgood-Schlatters sjukdom (OSD) samtidigt som det ger ytterligare stöd för försvagade leder på grund av överanvändning eller skador på grund av upprepad belastning, till exempel vid löpning eller hoppsporter. Bandet erbjuder riktad kompression som hjälper till att minska inflammation samtidigt som det främjar hälsosamma rörelsemönster och förbättrad rörlighet och flexibilitet i själva leden utan att begränsa det totala rörelseomfånget för mycket under aktiviteter som löpning eller hoppsport heller – vilket gör det idealiskt för idrottare som vill fortsätta träna samtidigt som de hanterar sitt tillstånd ordentligt hemma också! I slutändan är det dock viktigt att komma ihåg att det inte räcker med att enbart bära ett schlatterband – ordentliga stretchingtekniker före träning samt adekvat vila mellan träningspassen är avgörande om du vill hålla dina knän friska i många år framöver!